Μαθήματα

Πατήστε στον τίτλο κάθε μαθήματος για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.

Αντιλήψεις μαθητών για φαινόμενα Φ.Ε. και διδακτική τους διαχείριση στην Π/βάθμια Εκπ/ση

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φ.Ε. (Β' Φάση)

(Διδάσκων: Μιχάλης Σκουμιός)

Σημειώσεις Μαθήματος

Πειραματικές Δραστηριότητες

Παρακολουθήσεις Διδασκαλιών Φυσικής

Διδασκαλία Φ.Ε. και Νέες Τεχνολογίες (Μεταπτυχιακό)

(Διδάσκων: Μιχάλης Σκουμιός)