Επικοινωνία

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών,
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Λ. Δημοκρατίας 1,
Τ.Κ. 85100, Ρόδος
Τηλέφωνο: 22410 99295

Προσωπικό