Γνωριμία με το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας και η παραγωγή γνώσεων στο ερευνητικό πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Επίσης, το εργαστήριο εξυπηρετεί σκοπούς διδασκαλίας μαθημάτων (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά), εξάσκησης των φοιτητών στις πειραματικές δραστηριότητες καθώς και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα παραπάνω ερευνητικά πεδία.

Ειδικότερα, το εργαστήριο προάγει την έρευνα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, που αφορά στη:

Στις υπηρεσίες που προσφέρει το εργαστήριο συμπεριλαμβάνονται: